Curs de modelatge de Figures

dissabte, febrer 13, 2016

La ceràmica ens envolta per tot arreu. Però, que en sabem?. El modelatge amb fang és segurament un dels processos tècnics més antics, arrelant en l’ésser humà de manera profunda des de les èpoques més remotes. El seu aprenentatge és molt assequible i gratificant. Fins i tot amb poca experiència s’hi poden fer moltes coses. 

Per tot això posem al vostre abast una proposta molt engrescadora. Enguany de la mà del professor Marçal CASANOVAS al igual que els darrers anys tornarem a fer figures de fang. 

Prenem, doncs, fang i comencem amb les nostres mans aquella figura que sempre hauríem volgut realitzar. Ben segur que en acabar-la ens sentirem satisfets.

LLOC:  Sala Polivalent de l'Ajuntament de Mont-ras
DURADA DEL CURS: 7 sessions de 3 hores cadascuna (Total 21 hores)
CALENDARI: Març 2016: Dies 5-12-19
  Abril 2016: Dies 2-9-16-30
HORARI:  Els dissabtes tarda de 16 a 19 hores
NOMBRE D'ALUMNES: Places limitades a 15 alumnes per torn, com a màxim
EINES I MATERIAL: L’Associació posarà a disposició dels alumnes el material bàsic de l’activitat.
PREU TOTAL: Socis: 50€  -  No socis: 60€
INSCRIPCIONS: Telèfons: 972303919  - 625103618 - E mail:  pere_colomer@yahoo.es
  Les bases que regiran per al curset s’especifiquen en el full que s’acompanya.

 

De no arribar-se a un nombre mínim d’alumnes, ens veurem obligats a suspendre el curset.

BASES QUE REGIRAN PER AL CURSET DE MODELATGE

  1. Per tal de que els socis tinguin preferència s’estableix un període d’inscripció  inicial que va des del dia 13 al 25 de febrer del 2016 ambdós inclosos.
  2. Per als no socis el període d’inscripció va des del 26 de febrer al 3 març del 2016 ambdós inclosos o fins a esgotar la totalitat de les places disponibles.
  3. Les places disponibles d’aquest curset es cobriran per rigorós ordre de data d’ingrés del seu cost al compte 2100 6913 02 0200004209 de LA CAIXA (S’ha de fer constar en el ingrés el nom de qui realitza l’ imposició).
  4. Els alumnes han de formalitzar la inscripció per telèfon o mail. Una vegada formalitzada, se’ls assignarà un número de registre i hauran de realitzar l’ ingrés a l’ esmentada LA CAIXA fins dia 3 de març del 2016 per ingressar el preu del curs. Els alumnes no es consideraran inscrits per al curset fins que hagin realitzat l’ ingrés de la quota corresponent.
  5. Si una vegada formalitzada l’ inscripció, o durant el curset, un alumne es dona de baixa, no se’l retornarà la quantitat pagada. 
  6. En el cost del curs hi ha inclòs el material i els estris necessaris per al seu desenvolupament. 
  7. Els casos que s’originin que no estiguin previstos en aquestes bases, seran resolts per l’associació.